ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

  • Τα πεδία όνομα και επώνυμο θα πρέπει να περιέχουν μόνο κεφαλαίους Ελληνικούς χαρακτήρες χωρίς κενά ή σύμβολα (τόνοι, απόστροφοι, διαλυτικά).
  • Τα διπλά ονόματα θα πρέπει να χωρίζονται μόνο με παύλα χωρίς κενά. πχ. ΣΠΥΡΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ
  • Ο Στρατιωτικός Αριθμός (ΣΑ) αποτελείται από 3 πεδία και αναγράφεται στο Σημείωμα Κατάταξης (το ΑΣΜ χωρίς τα μπροστινά μηδενικά)..
  • ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (ΣΑ)

    ← Πήγαινε στο ESSO